Cơ Hội Nghề NGhiệp

Chúng tôi, có triết lý riêng trong quá trình phát triển công ty đó là " Gieo Hạt " , vì vậy chúng tôi dành thời gian xây dựng bộ khung nhân sự để vận hành công việc, đây là cơ hội cho các nhân sự có tầm, có tâm, có tài và sẽ có tiền, cùng tham gia hoạch định bước đi trên sự bền vũng. Hãy tham gia đội ngũ để cùng đồng hành, cùng phát triển 

* Tuyền dụng nhân sự giai đoạn  2020. 

1. Chuyên viên nhân sự - số lượng 1. 

2. Kế toán viên phụ trách báo cáo thuế và số liệu nội bộ (2) 

3. Trưởng phòng marketing (1) 

4. Nhân viên marketing (1 Digital, 1 Content ). 

Tất cả phỏng vấn trong tháng 8 năm 2020 và nhận việc theo thõa thuận. 

Yêu cầu : 

1. Kinh nghiệm . 

1.1 Nhân viên phải có ít nhất 18 tháng kinh nghiệm và làm việc liên tục. 

1.2 Trưởng phòng có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm và làm việc liên tục. 

2. Phỏng vấn làm việc tại địa chỉ công ty. 

3. Giờ làm việc từ 8g sáng đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, Thứ bảy đến 12g. 

4. Lương thỏa thuận 

4.1 Lương cơ bản. 

4.2 Lương trách nhiệm. 

4.3 Lương sáng kiến. 

4.4. Lương tháng 13. 

5. Phải có hình ảnh 4 x 6 và hình toàn thân kèm trong hồ sơ hoặc file đính kèm. 

Gửi hồ sơ về email : centralglobalcorp@gmail.com. 

 

  

TOP