Thuong mai dien tu

Central Globla Corp đang ươm mầm dự án thương mại điện tử. 

Tong thời điểm bắt đầu (seeding), công ty đã có ý tưởng, và quyết định đi đến thực thi xây dựng đội ngũ nhân sự kỹ thuật , hậu cần, vận hành. 

Thiết lập môi trường làm việc với hạ tầng chất lượng cao nhằm đem đến sự thoải mái cho không gian sáng tạo. 

Các kế hoạch và quỹ thời gian của Central Global E - Comercial . 

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 : Hình thành ý tưởng và hoàn thiện kế hoạch. 

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 : Tuyển dụng nhân sự nguồn. 

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020 : Xây dựng nên tảng ứng dụng và test nội bộ. 

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 : Giới thiệu dự án và chào cổ phiếu lần 1. 

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 : Chạy demo đến người dùng. 

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 : Phát hành cổ phiếu lần 2. 

Central global corp luôn mở rộng và chào đón cá nhân, công ty đối tác có cùng suy nghĩ, tầm nhìn và văn hoá hợp tác. 

Vui lòng liên hệ đến điện thoại công ty 028 7307 3636 hoặc email để tìm hiểu thông tin hợp tác. 

Central Global Corp | đội ngũ thành công. 

TOP