Quy hoạch và phát triển khu du lịch

 • Quy hoặch mặt bằng bố trí công năng. 
 • Thiết lập quy trình pháp lý . 
 • Thiết kế tên và logo , hệ thống thương hiệu cho dự án 
 • Thiết kế kiến trúc.
 • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Xin phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500
 • Nộp hồ sơ xin được thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
 • Phê duyệt đấu nối (Giao thông, PCCC, DTM)
 • Phê duyệt dự án đầu tư nhà ở
 • Ký quỹ
 • Thu hồi, giao đất
 • Thẩm duyệt TKTC
 • Đóng tiền sử dụng đất
 • Làm sổ đỏ đứng tên công ty
 • Xin giấy phép xây dựng

XIn vui lòng liên hệ đến bộ phận phát triển dự án Central Global Corp để được tư vấn. Rât vui mừng chào đón và hợp tác . 

TOP