Quy hoạch và phát triển khu du lịch

Quy hoặch mặt bằng bố trí công năng. 

Thiết lập quy trình pháp lý . 

Thiết kế tên và logo , hệ thống thương hiệu cho dự án 

Thiết kế kiến trúc.

Xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Xin phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500

Nộp hồ sơ xin được thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Phê duyệt đấu nối (Giao thông, PCCC, DTM)

Phê duyệt dự án đầu tư nhà ở

Ký quỹ

Thu hồi, giao đất

Thẩm duyệt TKTC

Đóng tiền sử dụng đất

Làm sổ đỏ đứng tên công ty

Xin giấy phép xây dựng

 

Xin vui lòng liên hệ đến bộ phận phát triển dự án Central Global Corp

 

hotlines 028 7307 36 36 

 

Rât vui mừng chào đón và hợp tác . 

TOP