Khu Công Nghệ Cao

Central Global Corp, tiên phong phát triển dự án khu công nghệ công ty tập trung mang tầm khởi nghiệp quốc gia. 

Kích thích và kích cầu các cá nhân, công ty tham gia xây dựng các trung tâm nghiên cứu về công nghệ thông tin . 

Xây dựng các cơ sở thiết kế công nghệ thông tin. 

Xây dựng mô hình giảng dạy và thực hành tại chổ . 

Áp dụng các kỷ thuật tiên tiến tại chổ để tối ưu hoá về năng lượng hoá thạch, năng lượng tái tạo, giữ gìn mảng xanh, không khí , nước. 

Phối hợp cùng các công ty công nghệ thông tin nghiên cứu các ứng dụng kết nối kính doanh giữa nơi sản xuất và người tiêu dùng. 

Tổng diện tích dự án :  100 Hecta  

Vị trí:  Khu vực phía nam Việt Nam  

Thời gian dự kiến: 50 năm . 

Tổng vốn đầu tư        :  30 triệu usd . 

Chủ đầu tư : Công ty Central Global làm chủ đầu tư . 

Hình thức đầu tư : Kết hợp với các cơ quan của tỉnh và các nhà đầu tư công nghệ . 

Vui lòng liên hệ đến hotlines 028 7307 3636

                         

TOP